สมัครบวชชี

บวชชี วัดป่า

โครงการบวชวัดป่า
ถือศีลบวชชี ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล

     กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่บวชชี(โกนผม) ปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามแนวทางปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์วัดแสงธรรมวังเขาเขียวให้การอบรมสั่งสอนธรรมะในระยะเวลาโครงการฯ

สถานที่ปฏิบัติธรรม
ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ระยะเวลาโครงการ
๑๕ กรกฎาคม – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
รวมระยะเวลา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล ๑๓๗ วัน
**ในทุกวันพระ ทางวัดจะมีปฏิบัติธรรมเนสัชชิกตลอดคืน คือการภาวนานั่งสมาธิ เดินจงกรม ถึงเช้ามืดของวันใหม่**

กำหนดการ
  ➥ วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ : เดินทางเข้าวัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  โครงการมีรถตู้พาไปวัด ขึ้นรถที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ (อยู่ติดสถานี BTS อารีย์) รถออกเดินทาง ๐๗.๐๐ น. หรือถ้าท่านใดสะดวกไปวัดด้วยตนเองให้ไปถึงที่วัดก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.
  ➥ วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ :  วันปลงผม พิธีบวชชี (เวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับทางพระอุปัชฌาย์ท่านสะดวก จะแจ้งให้ทราบอีกทีในภายหลัง)
  ➥ วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ :  สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ เดินทางกลับภูมิลำเนา  โครงการมีรถตู้ไปรับกลับเข้ากรุงเทพฯ ปลายทางจอดส่งที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ (อยู่ติดสถานี BTS อารีย์) สถานที่เดียวกับวันเดินทางเข้าวัด

คุณสมบัติผู้สมัครบวชชี
  ● เพศหญิง ไม่จำกัดอายุแต่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้ดี
  ● บวชชีโกนผม ปฏิบัติธรรมรักษาศีล ๘
  ● มีความขยันอดทน ไม่เกียจคร้านการงาน ตั้งใจบวชเพื่อฝึกฝนตนเอง
  ● มีความตั้งใจอยู่วัดปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาอบรมจิตใจของตน
  ● สามารถบวชชีอยู่วัดได้ ตั้งแต่ ๑๕ กรกฎคม ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาทั้งหมด ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล ๑๓๗ วัน
  ● หลังจบระยะเวลาโครงการไม่บังคับลาสิกขาสามารถบวชอยู่ต่อได้ แต่ขั้นต่ำต้องอยู่วัดได้ ๑๓๗ วันตามวันเวลาดังกล่าว
  ● ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติอาชญากรรม ประวัติการรักษาโรคจิตเภท (Schizophrenia) หรือ โรคซึมเศร้า

ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้สมัครควรทราบ
  ● การประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามปฏิปทาข้อวัตรของวัดกรรมฐาน มุ่งเน้นการลงมือกระทำด้วยตนเองเป็นสำคัญ โดยพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมตามโอกาส หากภาวนาขัดข้องอย่างไรสามารถกราบเรียนถามพระอาจารย์ได้
  ● ความเป็นอยู่ในฐานะนักบวช มุ่งฝึกชำระจิตใจของตนด้วยจิตตภาวนาและการรักษาข้อวัตรปฏิบัติตามปฏิปทาบูรพาจารย์ ไม่เห็นแก่การหลับการนอน ที่วัดแม่ชีจะตื่นนอนไม่เกินตีสามครึ่ง
  ● ทุกวันพระจะมีการปฏิบัติภาวนาตลอดรุ่งหรือเนสัชชิก
  ● การพิจารณาอาหารจะถืออาสนะเดียว คือรับประทานอาหารวันละมื้อเดียว ลุกจากที่แล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะไม่รับประทานอาหารอีกในวันนั้น เว้นแต่สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นอาหารคือปานะหรือปรมัตถ์
  ● วัดกรรมฐานมีข้อวัตรปฏิบัติ เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจและเป็นเหตุให้เกิดสามัคคีธรรม การช่วยกันดูแลรักษาทำความสะอาดเสนาสนะวัด ไม่ทอดธุระในกิจของหมู่คณะ ไม่สั่งสมนิสัยขี้เกียจขี้คร้าน เป็นเรื่องสำคัญในการอยู่วัดกรรมฐาน

สิ่งที่ผู้สมัครบวชชีต้องเตรียมมาเอง
     เครื่องอาบน้ำและของใช้ส่วนตัวต่างๆ อาทิ ผ้าเช็ดตัว/ผ้าอนามัย/สบู่/ยาสระผม/ แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน/ไม้แขวนเสื้อ/ไม่หนีบ/เชือกตากผ้า/รองเท้าแตะหูคีบสีสุภาพ/ยาประจำตัว(ถ้ามี)เตรียมมาให้พอดีกับระยะโครงการ/ปลั๊กพ่วง

สิ่งที่ทางโครงการจัดเตรียมให้
     
เครื่องแต่งกายชุดแม่ชีท่านละ ๓ ชุด/ไฟฉาย/วิทยุธรรมะ/เบาะรองนั่งสวดมนต์/ร่ม/อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการใช้เมื่ออยู่ที่วัดทางโครงการจะจัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมด

สมัครบวชชี    

     ก่อนเริ่มกรอกข้อมูลสมัครบวชทางออนไลน์ ให้ผู้สมัครบวชเตรียมรูปถ่ายหลักฐานเพื่อใช้ในการสมัครออนไลน์ทั้ง ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้


๑.ใบรับรองแพทย์ ที่มีการตรวจ ๔ รายการ
   ก). ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
   ข). ผลเจาะเลือดตรวจสอบหา ไวรัสตับอักเสบบี (HBV)
   ค). ผลเจาะเลือดตรวจสอบหา เอชไอวี (HIV)
   ง). ผลตรวจปัสสาวะหรือผลเจาะเลือด หาสารเสพติดในร่างกาย
จำเป็นต้องตรวจให้ครบทั้ง ๔ รายการ ถ้าตรวจไม่ครบการสมัครบวชจะไม่ผ่าน สามารถตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกทั่วไป หรือแล็บตรวจเลือดแล้วนำไปให้แพทย์รับรอง

๒. รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายชัดเจน ไม่เบลอ (ใช้กล้องมือถือถ่ายได้)

๓. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเฉพาะด้านหน้าบัตร สามารถอ่านข้อมูลบนบัตรได้ชัดเจน ไม่มีแสงสะท้อน

    เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์และแนบไฟล์รูปถ่ายทั้ง ๓ ข้อส่งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครบวชชีทุกท่านติดต่อมายังโครงการฯ ผ่านทางไลน์  LINE ID : @buat หรือสามารถ คลิกได้ที่นี่ พร้อมทักแชทแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่า “เป็นผู้สมัครบวชชี ชื่อ……”  แล้วทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหลักฐานการสมัครบวชชีที่ส่งมา และจะแจ้งยืนยันความเรียบร้อยในการสมัครให้รับทราบทางไลน์ หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะให้ลิงก์เพื่อเข้ากลุ่มไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับแจ้งข้อมูลในลำดับต่อไป

      **กรณีส่งข้อมูลการสมัครบวชชีทางออนไลน์แล้วแต่ไม่ได้ติดต่อมายังทางโครงการในช่องทาง LINE ดังกล่าว ทางโครงการจะถือว่ายังไม่นับเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมบวชชีในโครงการ ดังนั้นโปรดรักษาสิทธิ์ของท่าน แจ้งกับทางโครงการหลังการส่งข้อมูลสมัครออนไลน์ด้วย**

   (หากผู้สมัครบวชชี ไม่มี Line /ไม่มีมือถือ /สมัครทางออนไลน์ไม่เป็น สามารถให้ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสมัครทางออนไลน์แทนกันได้  หรือถ้าการกรอกข้อมูลสมัครบวชออนไลน์มีปัญหาสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทางช่องทางไลน์ ไอดีไลน์ @buat) 

กรอกข้อมูลสมัครบวชชี

แนบรูปถ่ายหลักฐานการสมัครบวชชีทั้ง ๓ ข้อ พร้อมกรอกข้อมูลสมัครบวชให้ครบถ้วน

ข้อมูลการสมัครบวชของท่าน
ได้ถูกส่งถึงโครงการบวชวัดป่าแล้ว

ขั้นตอนต่อไป
     ให้ผู้สมัครบวชติดต่อทางโครงการฯ ผ่านทางไลน์(LINE) แจ้งว่า “เป็นผู้สมัครบวชพระ ชื่อ……”  / “เป็นผู้สมัครบวชชี ชื่อ……” เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบหลักฐานการสมัครบวช และเมื่อผลการสมัครบวชเรียบร้อยดีแล้ว ทางโครงการจะเชิญผู้สมัครบวชทุกท่านเข้ากลุ่มไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและแจ้งข่าวสารต่อไป

(หากส่งข้อมูลการสมัครบวชแล้วแต่ไม่ติดต่อมายังทางโครงการฯ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เข้าร่วมบวชทุกกรณี)