กลุ่มนิสิตเก่า
พุทธธรรมกรรมฐาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการรวมตัวกันของรุ่นพี่นิสิตเก่าที่จบการศึกษาไปแล้วของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ตามแนวทางพ่อแม่ครูอาจารย์พระป่ากรรมฐานผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์กำไร     สามารถติดตามรับชม คลิปธรรมะพระป่ากรรมฐาน ได้ทาง