บริจาคทำบุญ

ร่วมบริจาคทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระหมู่

ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บวช ปี ๒๕๖๕

"บวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล"

สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

     ขอเชิญทุกท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่(เจ้าภาพร่วม) บวชพระทุกรูปในโครงการ ถวายเป็นค่าอัฐบริขารผ้าไตรจีวร ค่าของใช้ต่างๆสำหรับพระใหม่ ค่ารถเดินทางส่งผู้บวชเข้าวัด ปัจจัยถวายพระอุปัชฌาย์ อุปกรณ์เครื่องพิธีบรรพชาอุปสมบท ค่าใช้จ่ายถวายวิทยุฟังพระธรรมเทศนาให้พระทุกรูป ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าน้ำปานะถวายพระ ค่าใช้จ่ายอันจะเป็นประโยชน์ต่อทางวัดหรือหมู่สงฆ์ และค่าใช้จ่ายสำหรับทุก ๆ อย่างภายในโครงการ สามารถร่วมบริจาคทำบุญได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 091-8-70403-5
ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 091-8-70403-5
ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล
โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

ทำบุญโครงการบวช

     บัญชีบริจาคทำบุญนี้ ถือเป็นบัญชีทำบุญของทาง กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดขึ้นโดยตัวแทนฝ่ายดูแลบัญชีของกลุ่มนิสิตเก่าฯ เพื่อโครงการบวชวัดป่าโดยเฉพาะ เงินทั้งหมดที่เข้าบัญชีนี้จะใช้เฉพาะโครงการงานบวชเท่านั้น และเมื่อจบระยะโครงการแล้ว เงินคงเหลือทั้งหมดทั้งสิ้นจะถวายให้ทางวัด

     การเปิดรับบริจาคทำบุญครั้งนี้ เป็นการเปิดในนามกลุ่มนิสิตเก่า ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไป ได้ร่วมทำบุญสำหรับค่าใช้จ่ายเป็นเจ้าภาพบวชพระในโครงการเท่านั้น มิใช่เป็นการเรี่ยไรจากทางวัดแต่อย่างใด


     สามารถร่วมบริจาคทำบุญได้จนถึงวัดสุดท้ายของระยะเวลาโครงการบวชวัดป่า ประจำปี ๒๕๖๕ วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

คำถามทำบุญที่มักถูกถามบ่อย ๆ  “เจ้าภาพบวชพระรูปละเท่าไร?”

     โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล  เปิดโอกาสให้ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระได้ตามกำลังศรัทธา เป็นการทำบุญแบบเป็นเจ้าภาพร่วม คือ จะได้เป็นเจ้าภาพบวชพระหมู่ทั้งหมดทุกรูปภายในโครงการ ไม่จำกัดเรื่องจำนวนเงิน ตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคล โดยเงินทุกบาทที่เข้าบัญชีโครงการจะเป็นไปเพื่อทำบุญในโครงการบวชทั้งหมด 

     ทังนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากมักสอบถามทางโครงการในเรื่องของ อัฐบริขาร(ผ้าไตรจีวร บาตรพระ ฯลฯ)ต่อการบวชพระ ๑ รูป มีค่าใช้จ่ายเท่าไร? หากเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแล้ว อัฐบริขารพระอยู่ที่  ๗,๕๐๐ บาทต่อหนึ่งรูป (เฉพาะอัฐบริขารพระ ยังไม่ร่วมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)  อย่างไรก็ตามผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาตามที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น

คำถาม “ไม่ใช่ญาติของผู้สมัครบวช สามารถไปร่วมพิธีบวชด้วยได้ไหม”

     ได้  ในโครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๕ นี้ จะมีกำหนดการพิธีการขอขมาอโหสิกรรมต่อญาติๆ  และเปิดโอกาสให้สามารถเข้าไปขลิบผมนาคทุกรูปได้ในวันเสาร์ที่ ๙ ก.ค.๖๕ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป สำหรับในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ก.ค.๖๕ จะมีการใส่บาตรทำบุญและเริ่มพิธีอุปสมบทหมู่ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป  โดยผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่านแม้ไม่ใช่ญาติๆของผู้บวชก็ตาม สามารถที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวทั้งสองวันได้ ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม คลิกอ่านที่นี้

บาตรพระเรียงกัน โครงการบวชสืบสานปณิธานพระป่ากรรมฐาน บวชวัดป่า

       ทาง “โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล” ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระมา ณ ที่นี้  ขอกุศลผลบุญนี้ จงได้เป็นพลวปัจจัย ให้ทุกท่านมีความสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ และขอจงเป็นเหตุปัจจัยนำไปสู่การพ้นทุกข์อันเร็วพลันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

โครงการบวชวัดป่า ประจำปี ๒๕๖๔ (รุ่นที่ ๑)

"๑ พรรษา ๑ จีวรกาล สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน"

จำนวนพระบวชในโครงการ รวม ๗๖ รูป
บรรพชาอุปสมบทหมู่เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ วิสุงคามสีมา ศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว 
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิดของ ศบค.

บวชพระหมู่ พระกรรมฐาน