บริจาคทำบุญ

ร่วมบริจาคทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระหมู่

ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บวช ปี ๒๕๖๔

"บวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล"

สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

     ขอเชิญทุกท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่(เจ้าภาพร่วม) บวชพระทุกรูปในโครงการ ถวายเป็นค่าอัฐบริขารผ้าไตรจีวร ค่าของใช้ต่างๆสำหรับพระใหม่ ค่ารถเดินทางส่งผู้บวชไปวัด ปัจจัยถวายพระอุปัชฌาย์ อุปกรณ์เครื่องพิธีบรรพชาอุปสมบท ค่าใช้จ่ายถวายวิทยุฟังพระธรรมเทศนาให้พระทุกรูป ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าน้ำปานะถวายพระ และค่าใช้จ่ายสำหรับทุก ๆ อย่างภายในโครงการ สามารถร่วมบริจาคทำบุญได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 091-8-70403-5
ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 091-8-70403-5
ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล
โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

ทำบุญโครงการบวช

     บัญชีบริจาคทำบุญนี้ ถือเป็นบัญชีทำบุญของทางกลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดขึ้นโดยตัวแทนฝ่ายดูแลบัญชีของกลุ่มนิสิตเก่าฯ เพื่อโครงการบวชวัดป่าโดยเฉพาะ เงินทั้งหมดที่เข้าบัญชีนี้จะใช้เฉพาะโครงการงานบวชเท่านั้น และเมื่อจบระยะโครงการแล้ว เงินคงเหลือทั้งหมดทั้งสิ้นจะถวายให้ทางวัด

 

     การเปิดรับบริจาคทำบุญครั้งนี้ เป็นการเปิดในนามกลุ่มนิสิตเก่า ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไป ได้ร่วมทำบุญสำหรับค่าใช้จ่ายเป็นเจ้าภาพบวชพระในโครงการเท่านั้น มิใช่เป็นการเรี่ยไรจากทางวัดแต่อย่างใด

สามารถร่วมบริจาคทำบุญ ได้ถึงวันบวชพระ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

บาตรพระเรียงกัน โครงการบวชสืบสานปณิธานพระป่ากรรมฐาน บวชวัดป่า

       ทาง “โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล” ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระมา ณ ที่นี้  ขอกุศลผลบุญนี้ จงได้เป็นพลวปัจจัย ให้ทุกท่านมีความสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ และขอจงเป็นเหตุปัจจัยนำไปสู่การพ้นทุกข์อันเร็วพลันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

โครงการบวชวัดป่า ประจำปี ๒๕๖๔

"๑ พรรษา ๑ จีวรกาล สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน"

จำนวนพระบวชในโครงการ รวม ๗๖ รูป
บรรพชาอุปสมบทหมู่เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ วิสุงคามสีมา ศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว 
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิดของ ศบค.

รายชื่อผู้สมัครบวชโครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล ประจำปี ๒๕๖๔