กำหนดการ

กำหนดการ
โครงการบวชวัดป่า

>>เปลี่ยนแปลงกำหนดการ<< 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 ทางโครงการและทางวัด จึงขอปรับเปลี่ยนเป็นกำหนดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบายจากทางภาครัฐและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

วันที่ ๑ มีนาคม – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

     เปิดรับสมัครผู้เข้าโครงการบวช ท่านใดประสงค์บวชแน่นอนให้สมัครเนิ่นๆไว้ ช่วงใกล้ปิดรับสมัครอาจเต็มก่อนได้

วันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

     ผู้สมัครบวชทุกท่านต้องไปตรวจโควิด19 แบบสวอปแหย่จมูก (swap ส่ง rapid test)ในช่วงเวลา ๓ วันก่อนเข้าวัด(๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๖) และนำใบผลตรวจ มาให้ต่อเจ้าหน้าที่ในวันแรกที่เดินทางเข้าวัดด้วย(๑ กรกฎาคม ๖๔) สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด สามารถแจ้งโครงการได้ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความจำเป็นในแต่ละกรณีต่อไป

ทางวัดจะใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดแบ่งเป็น ๒ ขั้น

ขั้นที่ ๑ : กรองผู้สมัครบวชจากการตรวจโควิดก่อนเข้าวัดด้วยใบตรวจโควิด ซึ่งใบตรวจโควิดนี้จะต้องใช้ยืนยันต่อพระอุปัชฌาย์ก่อนบวชด้วยเช่นกัน

ขั้นที่ ๒ : เมื่อเข้าวัด จะทำการกักตัวในเขตที่ทางวัดกำหนดไว้เป็นระยะเวลา ๑๗ วันก่อนบวชพระ เป็นการกักตัวแบบอยู่ผ้าขาวรักษาศีล ๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

      ผู้สมัครบวชทุกท่านเดินทางเข้าวัด เพื่ออยู่ผ้าขาว ๑๗ วันเต็มก่อนวันบวชพระ โครงการมีรถตู้พาไปวัด ขึ้นรถที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ (อยู่ติดสถานี BTS อารีย์) รถออกเดินทาง ๐๗.๐๐ น. หรือถ้าท่านใดสะดวกไปวัดด้วยตนเองให้ไปถึงที่วัดก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. 

      ระหว่างอยู่ผ้าขาวที่วัด ๑๗ วัน จะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 และมีการกักตัวภายในวัดก่อนวันบวชพระ

*** งดพิธีขอขมาพ่อแม่ผู้ปกครองลาอุปสมบทและงดพิธีขลิบผมนาคภายในวัด (ปีนี้งดจัดในวัด เนื่องจากสถานการณ์โควิด19) โดยให้ผู้สมัครบวชขอขมาพ่อแม่ผู้ปกครอง และให้พ่อแม่ผู้ปกครองขลิบผมลูกหลาน ตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลย ***

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

     เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ณ วิสุงคามสีมา วัดแสงธรรมวังเขาเขียว 

     เพื่อไม่ให้มีการรวมตัวกันของญาติธรรมและผู้คนเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 พิธีบวชหมู่พระจึงจะจัดเป็นการภายใน  ดังนั้นวันบวชพระวันนี้ พ่อแม่ผู้ปกครอง ญาติ มิตรสหาย ผู้มีจิตศรัทธา ไม่ต้องเดินทางมาร่วมบวชพระที่วัดแล้ว

     ทางโครงการฯ จะจัดส่งผ้าไตรจีวรอัฐบริขารไปให้ผู้สมัครบวช เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้นำไปอนุโมทนาที่บ้านแทน โดยจะส่งอัฐบริขารไปให้ก่อนระยะเวลาหนึ่งและให้ผู้สมัครบวชนำอัฐบริขารนั้นกลับมาที่วัดในวันแรกด้วย (๑ กรกฎาคม ๖๔ วันเข้าวัดวันแรก)

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

     พระภิกษุผู้บวชในโครงการอยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ตลอดระยะเวลารวม ๑ พรรษา กับ ๑ จีวรกาลเต็ม (ข้าราชการอนุโลมตามเวลาการลาบวช แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๑ พรรษา)

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

     หลังฉันจังหันเช้าเสร็จ ลาสิกขา ทำความสะอาดเสนาสนะและอัฐบริขารให้เรียบร้อย สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ เดินทางกลับภูมิลำเนา (ผู้ประสงค์บวชต่อ ทางโครงการไม่บังคับลาสิกขา)

สำหรับกำหนดการ

โครงการบวชวัดป่า ประจำปี ๒๕๖๕

ทางโครงการจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

สามารถติดตามได้ที่ www.buatwatpa.com 
หรือทางเพจเฟสบุ๊ค “กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”