สมัครบวชพระ

บวชวัดป่า

สมัครบวชทางออนไลน์

**ผู้สมัครบวชทุกท่านต้องอ่าน ระเบียบโครงการ และยินยอมปฏิบัติตามทุกข้อก่อน**

    ก่อนเริ่มกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ ให้ผู้สมัครบวชเตรียมรูปถ่ายหลักฐานเพื่อใช้ในการสมัครออนไลน์ทั้ง ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้


๑.ใบรับรองแพทย์
 ตรวจสุขภาพทั่วไปไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและต้องมีผลการตรวจ ๓ อย่างนี้ด้วย
  • ผลเจาะเลือดตรวจสอบหา ไวรัสตับอักเสบบี (HBV)
  • ผลเจาะเลือดตรวจสอบหา เอชไอวี (HIV)
  • ผลตรวจปัสสาวะหรือผลเจาะเลือด หาสารเสพติดในร่างกาย
    จำเป็นต้องตรวจให้ครบ ถ้าตรวจไม่ครบการสมัครบวชจะไม่ผ่าน สามารถตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกทั่วไป หรือแล็บตรวจเลือดแล้วนำไปให้แพทย์รับรอง

๒. รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายชัดเจน ไม่เบลอ (ใช้กล้องมือถือถ่ายได้)

๓. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเฉพาะด้านหน้าบัตร สามารถอ่านข้อมูลบนบัตรได้ชัดเจน ไม่มีแสงสะท้อน

     เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์และแนบไฟล์รูปถ่ายหลักฐานการสมัครทั้ง ๓ ข้อส่งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครบวชทุกท่านติดต่อมายังโครงการฯ ผ่านทางไลน์  LINE ID : @buat หรือสามารถ คลิกได้ที่นี่ พร้อมทักแชทแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่า “เป็นผู้สมัครบวช ชื่อ……”  แล้วทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของข้อมูลการสมัครที่ส่งมา และจะแจ้งยืนยันความเรียบร้อยในการสมัครให้รับทราบทางไลน์ หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะให้ลิงก์เพื่อเข้ากลุ่มไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับแจ้งข้อมูลการเตรียมตัวไปวัด

      **กรณีส่งข้อมูลการสมัครบวชทางออนไลน์แล้วแต่ไม่ได้ติดต่อมายังทางโครงการในช่องทาง LINE ดังกล่าว ทางโครงการจะถือว่ายังไม่นับเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมบวชพระในโครงการ ดังนั้นโปรดรักษาสิทธิ์ของท่าน แจ้งกับทางโครงการหลังการส่งข้อมูลสมัครออนไลน์ด้วย**

     (หากผู้สมัครบวช ไม่มี Line /ไม่มีมือถือ /สมัครทางออนไลน์ไม่เป็น สามารถให้ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสมัครทางออนไลน์แทนกันได้  หรือถ้าการกรอกข้อมูลสมัครบวชออนไลน์มีปัญหาสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทางช่องทางไลน์ ไอดีไลน์ @buat) 

กรอกข้อมูลสมัครบวช

แนบรูปถ่ายหลักฐานการสมัครบวชทั้ง ๓ ข้อ พร้อมกรอกข้อมูลสมัครบวชให้ครบถ้วน

ข้อมูลการสมัครบวชของท่าน
ได้ถูกส่งถึงโครงการบวชวัดป่าแล้ว

ขั้นตอนต่อไป
     ให้ผู้สมัครบวชติดต่อทางโครงการฯ ผ่านทางไลน์(LINE) แจ้งว่า “เป็นผู้สมัครบวชพระ ชื่อ……”  / “เป็นผู้สมัครบวชชี ชื่อ……” เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบหลักฐานการสมัครบวช และเมื่อผลการสมัครบวชเรียบร้อยดีแล้ว ทางโครงการจะเชิญผู้สมัครบวชทุกท่านเข้ากลุ่มไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและแจ้งข่าวสารต่อไป

(หากส่งข้อมูลการสมัครบวชแล้วแต่ไม่ติดต่อมายังทางโครงการฯ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เข้าร่วมบวชทุกกรณี)