การสมัครบวช

บวชวัดป่า

สมัครบวชทางออนไลน์

**ก่อนสมัครบวชต้องอ่าน ระเบียบโครงการ และยินยอมปฏิบัติตามทุกข้อ**

    ผู้สมัครบวชทุกท่านต้องสมัครผ่านทางออนไลน์ คลิกที่ปุ่ม สมัครออนไลน์ สีฟ้าด้านล่าง และเมื่อกรอกข้อมูลส่งสมัครทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐาน ๓ ข้อดังต่อไปนี้


๑.ใบรับรองแพทย์ ที่มีการตรวจ ๔ รายการ ตามนี้

   ก). ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

   ข). ผลเจาะเลือดตรวจสอบหา ไวรัสตับอักเสบบี (HBV)

   ค). ผลเจาะเลือดตรวจสอบหา เอชไอวี (HIV)

   ง). ผลตรวจปัสสาวะหรือผลเจาะเลือด หาสารเสพติดในร่างกาย

จำเป็นต้องตรวจให้ครบทั้ง ๔ รายการ ถ้าตรวจไม่ครบการสมัครบวชจะไม่ผ่าน สามารถตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิกทั่วไป


๒. รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายชัดเจน ไม่เบลอ (ใช้กล้องมือถือถ่ายได้)


๓. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเฉพาะด้านหน้าบัตร สามารถอ่านข้อมูลบนบัตรได้ชัดเจน ไม่มีแสงสะท้อน


     แล้วให้ผู้สมัครถ่ายรูป ใบรับรองแพทย์ (หลักฐานข้อ ๑)ให้ชัดเจน หากใบรับรองแพทย์มีหลายหน้าให้ถ่ายจนครบทุกหน้า รวมทั้ง รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร(หลักฐานข้อ ๒) และ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน(หลักฐานข้อ ๓) ส่งหลักฐานรูปถ่ายทั้งสามข้อ มาให้เจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์

   LINE ID : sp_pong2020 หรือสามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์ 0936395293 หรือ กดที่ไอคอนไลน์ได้เลย

   (รูปโปรไฟล์เป็นการ์ตูนเด็กผู้ชายเสื้อสีแดง ชื่อไลน์ Brightpong)

        หลังจากส่งหลักฐานรูปถ่ายทางไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน และจะแจ้งยืนยันความสมบูรณ์ในการสมัครบวชให้ทราบอีกครั้ง ให้ผู้สมัครเก็บใบรับรองแพทย์จริงไว้ แล้วนำมาส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันแรกที่เดินทางเข้าวัด วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

        เมื่อหลักฐานการสมัครถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะดึงเข้ากลุ่มไลน์ ไว้สำหรับแจ้งข้อมูลการเตรียมตัวไปวัด และเป็นช่องทางสื่อสารถามตอบข้อสงสัยกับผู้สมัครบวช

 

        กรณีผู้สมัครบวช ไม่มี Line หรือ ไม่มีมือถือ หรือสมัครทางออนไลน์ไม่เป็น สามารถให้ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องดำเนินการสมัครทางออนไลน์และส่งหลักฐานรูปถ่ายแทนได้ 

ทางโครงการบวชวัดป่า จะปิดรับสมัครบวชภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๖๔ นี้แล้ว

ก่อนลงทะเบียนสมัครบวช โปรดมั่นใจในการตัดสินใจบวชอย่างแน่นอน เพราะทางโครงการจะต้องจัดเตรียมอัฐบริขารให้ผู้สมัครบวช หากลงทะเบียนการสมัครบวชแล้ว แต่มีการยกเลิกในภายหลังจะทำให้ทางโครงการสูญเสียปัจจัยในการสั่งอัฐบริขาร

ทางโครงการขออนุโมทนาบุญ
กับผู้สมัครบวชทุกท่านมา ณ ที่นี้