แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม และเลือกขนาดชุด

โครงการบวชวัดป่า
ถือศีลบวชชี ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล
ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

เรียน ผู้สมัครบวชชีทุกท่านรับทราบ

 • ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและปฐมนิเทศ ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวันโดมสมเด็จองค์ปฐม ( สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวันมีเขตพื้นที่ติดกับวัด Location : กดที่นี่ Google map)

 • ทุกท่านจะได้รับเครื่องใช้อันจำเป็นตามสมควรแก่เพศนักบวช จากทางโครงการ ดังต่อไปนี้ เสื้อแม่ชีแท้แขนต่อ, ผ้าถุงขาวยางยืด, เสื้อซับในแขนข้างเดียว, กางเกงซับใน, ผ้าครองแม่ชี, ผ้าถุงดำยางยืด, ผ้าสไบ, ผ้าคลุมไหล่บาง, หมวกขาว, ย่าม, ชาม, จาน, แก้ว, ช้อน, ผ้าปูตัก, ผ้ารองนั่ง, เบาะสวดมนต์, หนังสือสวดมนต์, ร่ม, ไฟฉายชาร์จได้, ขันน้ำ, ถังซัก, เสื่อ, มีดโกนพร้อมใบมีด, ผ้ากันเปื้อนกันน้ำ, ถุงมือยาง, ชุดวิทยุฟังธรรม

 • ก่อนลงสมัครบวชชี ทางโครงการฯ ได้ระบุเครื่องใช้ส่วนตัวที่ผู้สมัครพึงนำมาด้วยไว้แล้ว อาทิ ผ้าเช็ดตัว,ผ้าอนามัย,สบู่,ยาสระผม,แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,ไม้แขวนเสื้อ,ไม้หนีบ,เชือกตากผ้า,รองเท้าแตะหูคีบสีสุภาพ,ยาโรคประจำตัว,ปลั๊กพ่วง เป็นต้น ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดเตรียม “ของกองกลาง” สำหรับผู้สมัครสามารถเบิกใช้ในวัดได้ตามสมควร เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ อุปกรณ์ซักล้างทำความสะอาด และเครื่องใช้อันจำเป็นอื่นใดตามสมควรแก่เพศนักบวช

 • ท่านใดที่มีโรคประจำตัว ให้เตรียมยาประจำตัวมาให้เพียงพอตลอดระยะเวลาโครงการฯ การออกนอกเขตอาวาสนั้นพึงเป็นกิจอันจำเป็นเฉพาะที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น และต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายสงฆ์เป็นรายกรณีไป

 • ในช่วงก่อนวันบวช ขอความร่วมมือผู้สมัครแต่งกายตามที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้ คือ เสื้อแม่ชี ผ้าถุงดำ ผ้าสไบ และย่าม เพื่อความสำรวมตามสมควรแก่ผู้มาฝึกตน

 • เนื่องจากอากาศค่อนข้างเย็นในช่วงฤดูฝน ควรเตรียมเครื่องกันหนาวเพื่ออบอุ่นร่างกายที่มีทรงสุภาพสมควรแก่เพศนักบวช เป็นสีขาวล้วน ไม่มีลวดลายหรือความแวววาว และไม่เป็นเสื้อโค้ทหรือขนเฟอร์

 • กรณีประสงค์ใช้ผ้าห่มที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้ให้ โปรดระบุให้ทางโครงการรับทราบในแบบฟอร์มขนาดชุดด้านล่าง

 • หากท่านใดนำผ้าห่ม ผ้าปูรองนอน หรือเครื่องนอนอื่นใดมาเป็นการส่วนตัว พึงมีสีลสังวร สำรวมระวังด้วยศีล แม่ชีถือศีลแปด ในข้อที่แปดนั้นต้องงดเว้นจากอาสนะที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เกินประมาณ ภายในใส่นุ่นสำลี พึงพิจารณาให้สมควรแก่เพศนักบวชผู้มาฝึกตนลดละกิเลส สำหรับอาคารที่พักนั้นเป็นอาคารปิด แต่หากท่านใดนำมุ้งมาเป็นการส่วนตัว พึงมีขนาดไม่เกิน 3.5 ฟุต สีและทรงสุภาพ

 • โทรศัพท์พึงใช้อย่างสำรวมระวัง สำหรับกิจธุระอันจำเป็นเท่านั้น ไม่มีความมุ่งหมายเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิง

 • ปานะหรือปรมัตถ์ที่นำมาเป็นการส่วนตัว ให้นำมาไว้ในห้องส่วนกลางและเบิกใช้ส่วนตัวตามเวลาที่กำหนดไว้ ไม่สามารถเก็บไว้กับตนเองในอาคารที่พักได้

 • เครื่องไทยธรรม ไทยทาน สำหรับถวายสงฆ์ หรือใส่บาตรที่นำมาเป็นการส่วนตัว สามารถเก็บไว้กับตนเองในอาคารที่พักได้

 • เนื่องจากทางวัดได้เตรียมกาน้ำร้อนส่วนกลางไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้นำกาน้ำร้อนส่วนตัวมาใช้ในอาคารที่พัก

 • การอยู่ร่วมกันตลอดระยะแห่งโครงการบวช เป็นธรรมดาที่มีเหตุให้กระทบกระเทือนกัน ขอให้เจริญเมตตาและอภัยทานอยู่เป็นปกติเพื่อรักษาจิตของตนให้สมกับเป็นศิษย์มีครู ลูกหลานกรรมฐาน รักษาและสืบทอดพระศาสนาด้วยการลงมือปฏิบัติ

 • ความเป็นอยู่ในฐานะนักบวช มุ่งรักษาข้อวัตรปฏิบัติตามปฏิปทาบูรพาจารย์ เคารพนอบน้อมและอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์อย่างเคร่งครัด มุ่งฝึกฝนชำระจิตใจของตน ลดละฝ่าฝืนกิเลสไม่ถือเอาความสะดวกสบาย ความเคยชินตามวิสัยของทางโลกเป็นที่ตั้ง

 • วัดกรรมฐานมีข้อวัตรปฏิบัติอันเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจและเป็นเหตุให้เกิดสามัคคีธรรม การช่วยกันดูแลรักษาทำความสะอาดเสนาสนะวัด ไม่ทอดธุระในกิจของหมู่คณะ ไม่สั่งสมนิสัยขี้เกียจขี้คร้าน

 • ตารางภาวนาและข้อวัตรของแม่ชี ทางโครงการจะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศ

โปรดให้ข้อมูลขนาดชุดแม่ชี

   เนื่องจากขนาดไซซ์ชุดแม่ชี ในแต่ละชิ้นจะมีให้เลือกหลายขนาด เพื่อให้ทางผู้สมัครบวชได้รับชุดแม่ชีจากทางโครงการที่เหมาะสมกับขนาดตัวมากที่สุด ขอให้ทางผู้สมัครบวชทุกท่านกรอกข้อมูลสัดส่วนเพิ่มเติมและเลือกไซส์ชุดเครื่องแต่งกายด้วยตัวเอง  โดยเครื่องแต่งกายแต่ละชิ้นที่ทางโครงการจะจัดหามาจะมีชื่อยี่ห้อพร้อมแจ้งรายละเอียดขนาดไซซ์ให้พิจารณาเลือกได้ตามรูปในตารางสีชมพูด้านล่าง 
   หากทางผู้สมัครไม่กรอกแจ้งขนาดชุดมา อาจจะทำให้ขนาดเครื่องแต่งกายแม่ชีบางชิ้นไม่ตรงกับขนาดสัดส่วนตัว ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางผู้สมัครเอง โปรดกรอกแจ้งข้อมูลกับทางโครงการทุกคน  และเมื่อกรอกส่งข้อมูลมาแล้วสามารถกดเข้าเว็บหน้านี้อีกครั้งเพื่อดูข้อมูลที่เลือกขนาดไว้ที่ตารางข้อมูลสีเหลืองด้านล่างสุด

บวชชีวัดป่า ตารางชุด1
บวชชีวัดป่า ตารางชุด2
บวชชีวัดป่า ตารางชุด3
บวชชีวัดป่า ตารางชุด4
บวชชีวัดป่า ตารางชุด5
บวชชีวัดป่า ตารางชุด6

ขนาดไซซ์ชุดที่ผู้สมัครเลือก

ผู้สมัครที่ประสงค์เดินทางด้วยรถตู้จากทางโครงการ

   จุดสถานที่ขึ้นรถ มูลนิธิบ้านอารีย์ วันเสาร์ที่ 15 ก.ค.66 รถออกเดินทาง 07.00 น.  มูลนิธิบ้านอารีย์จะอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ ทางเข้ามูลนิธิอารีย์จะอยู่ติดกับปั๊มเอสโซ่  สามารถดูวิธีการเดินเข้ามูลนิธิบ้านอารีย์จากคลิปด้านล่าง  (Google map: กดที่นี่)

Play Video about มูลนิธิบ้านอารีย์ ทางเข้า