โครงการบวชวัดป่าปี ๖๖

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๖

"๑ พรรษา ๑ จีวรกาล สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน"
จำนวนพระบวชในโครงการ ๙๘ รูป และจำนวนแม่ชีบวชในโครงการ ๙๗ ท่าน

สมัครบวช บวชพระ วัดป่า ปี 66
บวชวัดป่า บวชฟรี 2566
กำหนดการบวชวัดป่า ปี 66
บวชชีฟรี บวชวัดป่า
แม่ชี บวชวัดป่า
โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรการ
สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๖
 

📗เสร็จสิ้น พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่และบวชแม่ชี โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรการ สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๖

📗พระบวชในโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 98 รูป
– รอบนิสิตนักศึกษา จำนวน 9 รูป
– รอบประชาชนทั่วไป จำนวน 89 รูป

📘แม่ชีบวชในโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 97 ท่าน

ระยะเวลาบวชในโครงการทั้งพระและแม่ชี บวชอยู่วัดตลอดทั้งพรรษา หลังออกพรรษายังคงบวชต่อไปจนจบกฐินกาล รวมระยะเวลาสี่เดือนครึ่งที่อยู่ในวัด บวชและจำพรรษา ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีพ่อแม่ครูอาจารย์ พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์ เมตตาอนุเคราะห์ให้การอบรมสั่งสอนพระนวกะ(พระบวชใหม่) และแม่ชีตลอดโครงการ

✅ในวันบวชที่ผ่านมา 29 กรกฎาคม 2566
เงินทำบุญที่ทางผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทำบุญมา ทางโครงการได้ร่วมถวายให้แก่วัดทางวัด เพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้เป็นค่าอุปโภค บริโภค เช่น ค่าน้ำปานะ วัตถุดิบทำอาหาร และอื่นๆ เพื่อเกื้อหนุนต่อหมู่สงฆ์และหมู่แม่ชีในวัดที่มีกว่า 300 ชีวิต

รวมปัจจัยถวายแก่ทางวัดในวันบวชพระเป็นจำนวน 840,000 บาท

ทางโครงการบวชวัดป่า จัดโดย กลุ่มนิสิตเก่าพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขออนุโมทนาบุญกับพระบวชใหม่ แม่ชี และคณะญาติธรรมผู้มีส่วนร่วมแห่งมหาบุญกุศลครั้งนี้ทุกๆ คน ขอกุศลผลบุญในครั้งนี้ จงได้เป็นพลวปัจจัยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน จงมีความสุขความเจริญ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ และขอกุศลผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน ตระหนักซึ่งการปฏิบัติบูชา มีดวงตาเห็นธรรม นำไปสู่การพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันเร็วพลันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ 🙏🙏🙏
__________________

บวชพระ ฟรี ปี 66 วัดป่า