โครงการบวชวัดป่าปี ๖๕

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๕

"๑ พรรษา ๑ จีวรกาล สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน"
จำนวนพระบวชในโครงการ ๑๑๕ รูป

บวชพระ ฟรี 65
บวชวัดป่าปี 65
โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรการ
สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๕
 
📗รวมพระบวชในโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 115 รูป (บวช 11 มิ.ย. 65 จำนวน 16 รูป และบวช 9-10 ก.ค. 65 จำนวน 99 รูป)
ระยะเวลาบวชในโครงการ บวชตลอดพรรษาไปจนจบกฐินกาล รวมระยะเวลาสี่เดือนครึ่งที่อยู่ในวัด 
บวชและจำพรรษาที่ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 
โดยมีพ่อแม่ครูอาจารย์ พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์
เมตตาอนุเคราะห์ให้การอบรมสั่งสอนพระนวกะ(พระบวชใหม่)ในโครงการ
 
✅ในวันบวชพระที่ผ่านมา
ทางโครงการได้ถวายปัจจัยแก่ทางวัดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์ รวมปัจจัยถวายแก่ทางวัดเมื่อวันที่ 10 ก.ค.65 เป็นจำนวน 539,020 บาท
 
ทางโครงการบวชวัดป่า จัดโดย กลุ่มนิสิตเก่าพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาพุทธธรรมกรรมฐาน ขออนุโมทนาบุญกับพระบวชใหม่และคณะญาติธรรมผู้มีส่วนร่วมแห่งมหาบุญกุศลครั้งนี้ทุกๆ คน ขอกุศลผลบุญในครั้งนี้ จงได้เป็นพลวปัจจัยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน จงมีความสุขความเจริญ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ และขอกุศลผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน ตระหนักซึ่งการปฏิบัติบูชา มีดวงตาเห็นธรรม นำไปสู่การพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันเร็วพลันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

บวชฟรี ปี 65 กำหนดการ