บวชพระ ฟรี ปี 67

รายละเอียดและวิธีการสมัครบวชพระ

     โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐานประจำปี ๒๕๖๗ บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดทำโครงการโดยกลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์กำไร วัตถุประสงค์โครงการเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้บุคคลผู้มีความตั้งใจจริงเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระกรรมฐานที่ให้ความสำคัญด้านจิตตภาวนา บวชพระอยู่ในวัดที่มีครูบาอาจารย์ผู้มีอรรถมีธรรมเป็นผู้ดูแลอบรมสั่งสอน โดยจัดบวชพระ ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยทางโครงการได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์ พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์วัดแสงธรรมวังเขาเขียวเมตตาอนุเคราะห์รับพระบวชใหม่ในโครงการไว้