บริจาคทำบุญ

ร่วมบริจาคทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระหมู่

ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บวช ปี ๒๕๖๖

"บวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล"

สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

     ขอเชิญทุกท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมอุปสมบทหมู่บวชพระทุกรูปในโครงการ และเจ้าภาพร่วมบวชชี(โกนผม) ถวายเป็นค่าอัฐบริขารผ้าไตรจีวร ชุดบวชชี ของใช้ต่างๆสำหรับพระใหม่และแม่ชี ค่ารถเดินทางส่งผู้บวชเข้าวัด ปัจจัยถวายพระอุปัชฌาย์ อุปกรณ์เครื่องพิธีบวช ค่าใช้จ่ายถวายวิทยุฟังพระธรรมเทศนา ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าน้ำปานะ ตลอดถึงค่าใช้จ่ายอันจะเป็นประโยชน์ต่อทางวัด ต่อหมู่สงฆ์ ต่อแม่ชี และค่าใช้จ่ายทุก ๆ อย่างภายในโครงการที่ทำให้โครงการบวชวัดป่าเกิดขึ้นได้ สามารถร่วมบริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 091-8-70403-5
ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 091-8-70403-5
ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล
โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

ทำบุญโครงการบวช

     บัญชีบริจาคทำบุญนี้ ถือเป็นบัญชีทำบุญของทาง กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดขึ้นโดยตัวแทนฝ่ายดูแลบัญชีของกลุ่มนิสิตเก่าฯ เพื่อโครงการบวชวัดป่าโดยเฉพาะ เงินทั้งหมดที่เข้าบัญชีนี้จะใช้เฉพาะโครงการงานบวชเท่านั้น และเมื่อจบระยะโครงการแล้ว เงินคงเหลือทั้งหมดทั้งสิ้นจะถวายให้ทางวัด

     การเปิดรับบริจาคทำบุญครั้งนี้ เป็นการเปิดในนามกลุ่มนิสิตเก่า ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไป ได้ร่วมทำบุญสำหรับค่าใช้จ่ายเป็นเจ้าภาพบวชพระในโครงการเท่านั้น มิใช่เป็นการเรี่ยไรจากทางวัดแต่อย่างใด


     สามารถร่วมบริจาคทำบุญได้จนถึงวัดสุดท้ายของระยะเวลาโครงการบวชวัดป่า ประจำปี ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

คำถามทำบุญที่มักถูกถามบ่อย ๆ  “เจ้าภาพบวชพระรูปละเท่าไร?”

     โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล  เปิดโอกาสให้ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระได้ตามกำลังศรัทธา เป็นการทำบุญแบบเป็นเจ้าภาพร่วม ไม่ระบุจองรูปหนึ่งรูปใด คือ จะได้เป็นเจ้าภาพบวชพระหมู่ทั้งหมดทุกรูปภายในโครงการ มีน้อยทำน้อย มีมากทำมาก หรือทำบุญได้ตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคล โดยเงินทุกบาทที่เข้าบัญชีโครงการจะเป็นไปเพื่อทำบุญในโครงการบวชทั้งหมด ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาตามอัธยาศัย

คำถาม “ไม่ใช่ญาติของผู้สมัครบวช สามารถไปร่วมพิธีบวชที่วัดด้วยได้ไหม”

     ได้  ในโครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๖ นี้ จะมีกำหนดการพิธีการขอขมาอโหสิกรรมต่อญาติๆ  และเปิดโอกาสให้สามารถเข้าไปขลิบผมนาคทุกรูปได้ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ก.ค.๖๖ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป สำหรับในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ก.ค.๖๖ จะมีการใส่บาตรทำบุญ พิธีอุปสมบทหมู่ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.  โดยผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่านแม้ไม่ใช่ญาติของผู้บวชก็ตาม สามารถที่จะเข้าร่วมอนุโมทนาในพิธีดังกล่าวได้ ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม คลิกอ่านที่นี้

บาตรพระเรียงกัน โครงการบวชสืบสานปณิธานพระป่ากรรมฐาน บวชวัดป่า
ทำบุญ บวชพระ เจ้าภาพบวชพระ

       ทาง “โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล” ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระมา ณ ที่นี้  ขอกุศลผลบุญนี้ จงได้เป็นพลวปัจจัย ให้ทุกท่านมีความสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ และขอจงเป็นเหตุปัจจัยนำไปสู่การพ้นทุกข์อันเร็วพลันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

โครงการบวชวัดป่าปีที่ผ่านมา

"๑ พรรษา ๑ จีวรกาล สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน"

บวชพระหมู่ พระกรรมฐาน

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๔

จำนวนพระบวชในโครงการ รวม ๗๖ รูป

โครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๕

จำนวนพระบวชในโครงการ รวม ๑๑๕ รูป